STICHTING TOEKOMSTBEELD DER TECHNIEK

Gluren bij de buren

Patrick van der Duin René Hartman Hans Stavleu

11 NOVEMBER 2020

Rijkswaterstaat innoveert

VLIEGTUIG ALS ONDERDEEL ECOSYSTEEM

Walstroom en hergebruik afval

Vaak wordt kerosine wanneer het vliegtuig aan de grond staat, ook gebruikt voor elektriciteit en airconditioning. Inmiddels heeft Schiphol 73 vliegtuigopstelplaatsen voorzien van ‘walstroom’ en aansluiting op een pre-conditioned air unit. Verpakkingsafval wordt aan boord gescheiden en aan de grond zoveel mogelijk hergebruikt. Het afvalwater wordt gezuiverd, het schone water geloosd en het slib wordt omgezet tot mestkorrels.

ORGAWORLD RECYCLING KETENREGISSEUR

Duurzame samenwerking

Duurzame samenwerking Unilever en Orgaworld. Unilever wil het organisch afval van haar kantoren, distributie-centra en fabrieken tot een minimum reduceren (‘zero waste policy’). Voor het deel dat onvermijdelijk overblijft, zocht, is een samenwerking aangegaan met Shanks. Alle organische reststromen, zoals verpakte ‘over-de-datum’ levensmiddelen worden verwerkt op het Orgaworld Greenmills-complex in Amsterdam. 

HERBRUIKBARE ONDERDELEN EN MATERIALEN

Blueveyor, de blauwe band

Jaarlijks transporteert Schiphol meer dan 50 miljoen stuks bagage, over meer dan 30 kilometer transportsysteem. Sinds 2010 ligt er 110 meter aan circulair ontworpen, blauwe banden op Schiphol, de zogenoemde Blueveyor. De Blueveyor is zo ontworpen dat hij aan het eind van zijn levensduur makkelijk uit elkaar kan worden gehaald. De verschillende onderdelen of materialen kunnen dan hergebruikt worden. Steeds weer opnieuw.

MINDER MAAGDELIJK PLASTIC

Inzet van minder materiaal

“Onze plastics zijn onze verantwoorde-lijkheid, daarom zijn we vastberaden om meer terug te halen dan we verkopen, als onderdeel van onze ambitie naar een circulaire economie. Dit is een spannende taak die gaat helpen om de vraag naar recycled plastic te laten toenemen” zegt Alan Jope, CEO Unilever. In 2025 wil Unilever 50% minder ‘virgin’ plastic verpakkingen maken. Zo gebruikt oa. Dove jaarlijks al 20.500 ton minder ‘virgin’ verpakkings-materiaal.

APPLYING FUNCTIONAL COATINGS

Robot takes over coating jobs

Qlayers is a young, passionate start-up that develops a new revolutionary coating head for applying (functional) coatings on large surfaces. Functional coatings can reduce CO2 emissions and increase energy efficiency by creating more sustainable transport and more efficient wind turbines. The coating of large structures is at this point still done by hand, which results in a time consuming, dangerous and expensive process that faces several problems for workers, coating companies, end-users, environment. 

SCANNING AN INNOVATION HUB

Singapore, magnet for visionaries

Five reasons why Singapore a global hub for innovation and tech startups.

An educated and ambitious workforce Digitally driven initatives Progressive immigration regulations Open economy Digitally motivated governance

VLIEGTUIG ALS ONDERDEEL ECOSYSTEEM

Walstroom en hergebruik afval

Vaak wordt kerosine wanneer het vliegtuig aan de grond staat, ook gebruikt voor elektriciteit en airconditioning. Inmiddels heeft Schiphol 73 vliegtuigopstelplaatsen voorzien van ‘walstroom’ en aansluiting op een pre-conditioned air unit. Verpakkingsafval wordt aan boord gescheiden en aan de grond zoveel mogelijk hergebruikt. Het afvalwater wordt gezuiverd, het schone water geloosd en het slib wordt omgezet tot mestkorrels.

VLIEGTUIG ALS ONDERDEEL ECOSYSTEEM

Normaal gesproken gebruiken stilstaande vliegtuigen hun kerosine aangedreven hulpmotor of een diesel aggregaat voor elektriciteit en klimaatvoorziening. Om dit terug te dringen heeft Schiphol 73 vliegtuigopstelplaatsen uitgerust met installaties voor walstroom (400 Hz) en pre-conditioned air unit. Hierdoor hoeven stilstaande vliegtuigen bij deze vliegtuigopstelplaatsen (VOP’s) niet langer hun hulpmotor op kerosine (APU) of een diesel aangedreven aggregaat, ground power unit (GPU) of pre-conditioned air unit (PCA) te gebruiken. De infrastructuur voor deze walstroom past in het gehele infrastructuurplan van Schiphol. Op ‘airside’ wordt ook door onze afhandelaren steeds meer elektrisch materieel ingezet. Deze ontwikkeling vraagt een goede afstemming en planning. Naast uitbreiding van elektrisch vervoer investeren wij dus ook in voldoende elektrische oplaadpunten en genoeg elektrische capaciteit. Het elektrisch rijden door de afhandelaren wordt vanuit de luchthaven stevig gestimuleerd door de laadpunten én de stroom gratis ter beschikking te stellen.

VLIEGTUIG ALS ONDERDEEL ECOSYSTEEM

Schiphol wil in 2030 een emissievrije luchthaven zijn. Steeds meer materieel dat we gebruiken voor het luchthavenproces maakt gebruik van elektriciteit. Omdat we het aantal elektrisch aangedreven voertuigen en machines de komende jaren verder gaan uitbreiden, gaan we de capaciteit van ons elektriciteitsnet aanpassen. Ook bij onze gebouwen vindt al een aantal jaar de transitie plaats naar duurzamer energiegebruik. We nemen duurzaamheidseisen op in aanbestedingen zodat ook onze partners bijdragen aan minder uitstoot. Ground Power Units (GPU’s) voorzien vliegtuigen die niet direct aan de terminal staan van stroom. Doorgaans gebruiken ze diesel. Momenteel test Schiphol het gebruik van een aantal E-GPU’s. E-GPUs verbruiken elektriciteit en vervangen de dieselvariant. Daarmee zijn ze een aanvulling op walstroom.

WHY

VLIEGTUIG ALS ONDERDEEL ECOSYSTEEM

Schiphol wil in 2030 een emissievrije luchthaven zijn. Steeds meer materieel dat we gebruiken voor het luchthavenproces maakt gebruik van elektriciteit. Omdat we het aantal elektrisch aangedreven voertuigen en machines de komende jaren verder gaan uitbreiden, gaan we de capaciteit van ons elektriciteitsnet aanpassen. Ook bij onze gebouwen vindt al een aantal jaar de transitie plaats naar duurzamer energiegebruik. We nemen duurzaamheidseisen op in aanbestedingen zodat ook onze partners bijdragen aan minder uitstoot. Ground Power Units (GPU’s) voorzien vliegtuigen die niet direct aan de terminal staan van stroom. Doorgaans gebruiken ze diesel. Momenteel test Schiphol het gebruik van een aantal E-GPU’s. E-GPUs verbruiken elektriciteit en vervangen de dieselvariant. Daarmee zijn ze een aanvulling op walstroom.

HOW

VLIEGTUIG ALS ONDERDEEL ECOSYSTEEM

Schiphol wil in 2030 een emissievrije luchthaven zijn. Steeds meer materieel dat we gebruiken voor het luchthavenproces maakt gebruik van elektriciteit. Omdat we het aantal elektrisch aangedreven voertuigen en machines de komende jaren verder gaan uitbreiden, gaan we de capaciteit van ons elektriciteitsnet aanpassen. Ook bij onze gebouwen vindt al een aantal jaar de transitie plaats naar duurzamer energiegebruik. We nemen duurzaamheidseisen op in aanbestedingen zodat ook onze partners bijdragen aan minder uitstoot. Ground Power Units (GPU’s) voorzien vliegtuigen die niet direct aan de terminal staan van stroom. Doorgaans gebruiken ze diesel. Momenteel test Schiphol het gebruik van een aantal E-GPU’s. E-GPUs verbruiken elektriciteit en vervangen de dieselvariant. Daarmee zijn ze een aanvulling op walstroom.

WHAT

VLIEGTUIG ALS ONDERDEEL ECOSYSTEEM

Dieselaggregaten kunnen op bouw-plaatsen wellicht vervangen worden door via getijde-, wind- of zonneenergie. Onderzoek hoe bouwplaatsen gebruik kunnen maken van het dichtstbijzijnde stroomnet. En hoe auto’s en vrachtwagens opgenomen kunnen worden in het ecosysteem wegen en schepen in het ecosysteem waterwegen. Projecten halen nu ook stroom van de elektriciteitsinfrastructuur, bijvoorbeeld voor werkketen en bezoekerscentra. Via een planningsmethode afgeleid van de transitieplanning van Schiphol kan zodoende overal op de bouwplaats een eigen elektrische voorziening hebben.

RWS

ORGAWORLD RECYCLING KETENREGISSEUR

Duurzame samenwerking

Duurzame samenwerking Unilever en Orgaworld. Unilever wil het organisch afval van haar kantoren, distributie-centra en fabrieken tot een minimum reduceren (‘zero waste policy’). Voor het deel dat onvermijdelijk overblijft, zocht, is een samenwerking aangegaan met Shanks. Alle organische reststromen, zoals verpakte ‘over-de-datum’ levensmiddelen worden verwerkt op het Orgaworld Greenmills-complex in Amsterdam. 

ORGAWORLD RECYCLING KETENREGISSEUR

Unilever wil het organisch afval van haar kantoren, distributiecentra en fabrieken tot een minimum reduceren (‘zero waste policy’). Voor het deel dat onvermijdelijk overblijft, zocht het een zo duurzaam mogelijke verwerking. Daarvoor is het in de Benelux in 2011 een samenwerking aangegaan met Shanks, het moederbedrijf van Orgaworld. Voor ons betekent dit dat we alle organische reststromen, zoals verpakte ‘over-de-datum’ levensmiddelen uit de distributiecentra en snijafval uit de fabrieken, voor Unilever verwerken op het Orgaworld Greenmills-complex in Amsterdam. Gezamenlijk richten we ons op de voortdurende optimalisatie van de keten, waarbij voedselveiligheid, duurzaamheid en ketenbeheersing uiteraard voorop staan.

ORGAWORLD RECYCLING KETENREGISSEUR

Shanks en Orgaworld bieden Unilever één aanspreekpunt in de keten. Als ketenregisseur zorgen wij ervoor dat de dienstverlening over alle sites en afvalgroepen heen goed verloopt. Het werken met en verwerken van levensmiddelen vereist kennis van de diverse regels en de toepassing daarvan. Door de samenwerking is er  toezicht en grip op de keten, waardoor alles transparant is en blijft. De ‘grondstofketens’ worden zo veel mogelijk gesloten, door de duurzame eindverwerking van de reststromen via vergisting naar groene stroom, warmte en biologische landbouwmeststoffen. Door innovatie wordt de eindverwerking van de reststromen steeds hoogwaardiger (biobased economy). Mede dankzij het lange termijn-partnership worden beide partijen uitgedaagd om de keten in zijn geheel en op onderdelen voortdurend te verbeteren.

WHY

ORGAWORLD RECYCLING KETENREGISSEUR

Shanks en Orgaworld bieden Unilever één aanspreekpunt in de keten. Als ketenregisseur zorgen wij ervoor dat de dienstverlening over alle sites en afvalgroepen heen goed verloopt. Het werken met en verwerken van levensmiddelen vereist kennis van de diverse regels en de toepassing daarvan. Door de samenwerking is er  toezicht en grip op de keten, waardoor alles transparant is en blijft. De ‘grondstofketens’ worden zo veel mogelijk gesloten, door de duurzame eindverwerking van de reststromen via vergisting naar groene stroom, warmte en biologische landbouwmeststoffen. Door innovatie wordt de eindverwerking van de reststromen steeds hoogwaardiger (biobased economy). Mede dankzij het lange termijn-partnership worden beide partijen uitgedaagd om de keten in zijn geheel en op onderdelen voortdurend te verbeteren.

HOW

ORGAWORLD RECYCLING KETENREGISSEUR

Shanks en Orgaworld bieden Unilever één aanspreekpunt in de keten. Als ketenregisseur zorgen wij ervoor dat de dienstverlening over alle sites en afvalgroepen heen goed verloopt. Het werken met en verwerken van levensmiddelen vereist kennis van de diverse regels en de toepassing daarvan. Door de samenwerking is er  toezicht en grip op de keten, waardoor alles transparant is en blijft. De ‘grondstofketens’ worden zo veel mogelijk gesloten, door de duurzame eindverwerking van de reststromen via vergisting naar groene stroom, warmte en biologische landbouwmeststoffen. Door innovatie wordt de eindverwerking van de reststromen steeds hoogwaardiger (biobased economy). Mede dankzij het lange termijn-partnership worden beide partijen uitgedaagd om de keten in zijn geheel en op onderdelen voortdurend te verbeteren.

WHAT

ORGAWORLD RECYCLING KETENREGISSEUR

Op bouwplaatsen komt het nodige restmateriaal vrij. Zorg voor  een integrale benadering van verwerking van restafval op een circulaire manier. Kies een partner als ketenregisseur.

RWS