Innovatief Recyclen

Patrick van der Duin (STT) René Hartman (Innovatiewerkplaats) Hans Stavleu (Curiozy)

DECEMBER 2020

Kansrijke onderwerpen uit diverse sectoren voor Rijkswaterstaat

Why?

VRAGEN BIJ DE GOUDEN CIRKEL

Waarom is het project gestart? Wat was de aanleiding? Waarom nu? Was het urgent? Wat was de droom, het doel? Waarom werkt het?

How?

VRAGEN BIJ DE GOUDEN CIRKEL

Hoe is het project opgestart? Wie waren erbij betrokken ? Hoe was de doorlooptijd? In hoeverre was de aanpak anders dan anders? Welke (soft) skills waren van belang? Waardoor was het project succesvol? Hoe zou je het project een volgende keer organiseren?

What?

VRAGEN BIJ DE GOUDEN CIRKEL

Wat heeft het project opgeleverd? Wie heeft welke bijdrage geleverd? Wat was de doorlooptijd? Wat waren de kosten (inschatting geld, middelen, tijd, fte)? In hoeverre is het project geslaagd (in relatie tot droom/doel)? Wat zijn de leerpunten?

VLIEGTUIG ALS ONDERDEEL ECOSYSTEEM

Walstroom en hergebruik afval

Vaak wordt kerosine wanneer het vliegtuig aan de grond staat, ook gebruikt voor elektriciteit en airconditioning. Inmiddels heeft Schiphol 73 vliegtuigopstelplaatsen voorzien van ‘walstroom’ en aansluiting op een pre-conditioned air unit. Verpakkingsafval wordt aan boord gescheiden en aan de grond zoveel mogelijk hergebruikt. Het afvalwater wordt gezuiverd, het schone water geloosd en het slib wordt omgezet tot mestkorrels.

ORGAWORLD RECYCLING KETENREGISSEUR

Duurzame samenwerking

Duurzame samenwerking Unilever en Orgaworld. Unilever wil het organisch afval van haar kantoren, distributie-centra en fabrieken tot een minimum reduceren (‘zero waste policy’). Voor het deel dat onvermijdelijk overblijft, zocht, is een samenwerking aangegaan met Shanks. Alle organische reststromen, zoals verpakte ‘over-de-datum’ levensmiddelen worden verwerkt op het Orgaworld Greenmills-complex in Amsterdam. 

HERBRUIKBARE ONDERDELEN EN MATERIALEN

Blueveyor, de blauwe band

Jaarlijks transporteert Schiphol meer dan 50 miljoen stuks bagage, over meer dan 30 kilometer transportsysteem. Sinds 2010 ligt er 110 meter aan circulair ontworpen, blauwe banden op Schiphol, de zogenoemde Blueveyor. De Blueveyor is zo ontworpen dat hij aan het eind van zijn levensduur makkelijk uit elkaar kan worden gehaald. De verschillende onderdelen of materialen kunnen dan hergebruikt worden. Steeds weer opnieuw.

MINDER MAAGDELIJK PLASTIC

Inzet van minder materiaal

“Onze plastics zijn onze verantwoorde-lijkheid, daarom zijn we vastberaden om meer terug te halen dan we verkopen, als onderdeel van onze ambitie naar een circulaire economie. Dit is een spannende taak die gaat helpen om de vraag naar recycled plastic te laten toenemen” zegt Alan Jope, CEO Unilever. In 2025 wil Unilever 50% minder ‘virgin’ plastic verpakkingen maken. Zo gebruikt oa. Dove jaarlijks al 20.500 ton minder ‘virgin’ verpakkings-materiaal.

APPLYING FUNCTIONAL COATINGS

Robot takes over coating jobs

Qlayers develops a new revolutionary coating head for applying (functional) coatings on large surfaces. Functional coatings can reduce CO2 emissions and increase energy efficiency by creating more sustainable transport and more efficient wind turbines. The coating of large structures is at this point still done by hand, which results in a time consuming, dangerous and expensive process that faces several problems for workers, coating companies, end-users, environment. 

SCANNING AN INNOVATION HUB

Singapore, magnet for visionaries

Five reasons why Singapore is a global hub for innovation and tech startups.

An educated and ambitious workforce Digitally driven initatives Progressive immigration regulations Open economy Digitally motivated governance