STICHTING TOEKOMSTBEELD DER TECHNIEK

Innovatie in Singapore

Patrick van der Duin,  René Hartman, Hans Stavleu Barbara Wiewel

17 NOVEMBER 2020

 (NL-ambassade in SG)

WAAROM SINGAPORE EEN INNOVATIEHUB IS

Een magneet voor visionairen

Vijf redenen waarom Singapore een wereldwijde hub is voor startups op het gebied van innovatie en technologie. Een goed opgeleid en ambitieus personeelsbestand Digitaal gedreven initiatieven Progressieve immigratieregels Open economie Digitaal gemotiveerd bestuur

SG11: VOORSPELLEN VAN OVERSTROMINGEN

Veerkracht tegen overstromingen

Monitoring van het waterpeil in afvoeren en kanalen in realtime. Wanneer een afvoer de maximale capaciteit nadert, ontvangen responsteams waarschuwingen om mogelijke overstromingen te beheersen. Wanneer het waterpeil in het kanaal hoog is en er kans op overstromingen is, zullen ze ter plaatse responseteams inzetten om het wegverkeer weg te leiden van de overstroomde gebieden.

SG12: SINGAPORE'S GROENSTE PROJECT

Nieuwe stad van de toekomst

Gigantische airconditioners op zonne-energie, vacuümafvalinzameling, ondergrondse wegen voor elektrische voertuigen, stadsboerderijen en groene architectuur. Voeg ze allemaal samen en je hebt het meest ambitieuze project van Singapore tot nu toe om de stad van de toekomst te bouwen. Een poging om de CO2-voetafdruk te verkleinen en duurzaamheid in energie, water en afval te bevorderen.

SG13: GEÏNTEGREERDE INSTALLATIE

Verwerking water en vast afval

De eerste fase van de bouw van Tuas Nexus is begonnen en zal vanaf 2025 in fasen worden voltooid. Het zal bijdragen aan een duurzamer Singapore door het landgebruik te optimaliseren en het terugwinnen van energie en hulpbronnen te maximaliseren. De eerste geïntegreerde afval- en waterbehandelingsinstallatie ter wereld die vanaf de basis wordt ontworpen en gepland, zal energie-zelfvoorzienend.

SG14: CIRCULAIRE ECONOMIE IN SINGAPORE

Eerste zero-waste masterplan

De benadering van de circulaire economie bevordert duurzaamheid door hergebruik, vermindering, herproductie en recycling toe te passen om het gebruik van beperkte hulpbronnen te maximaliseren en de productie van afval en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Singapore lanceerde zijn eerste zero-waste masterplan, waarin de doelstelling werd benadrukt om ongeveer een derde minder afval te verzenden.

SG15: GEBOUWEN MET EEN GREEN MARK

Energie-efficiënt  in warm klimaat

De bedoeling is dat in 2030, 80% van de gebouwen in Singapore een Green Mark heeft. Criteria zijn bijv. of het tropische klimaat is meegenomen in het passieve design (zoveel mogelijk natuurlijke ventilatie) en of het gebouw energie efficiënt is. Daarnaast worden daken van gebouwen steeds meer gebruikt voor urban farming. Zie bijvoorbeeld het Lee Kong Chian Natural History Museum en Parkroyal hotel Pickering.

SG16: VLOEIBARE RUITEN BESPAREN ENERGIE

Blokkeer zonlicht met hydrogel

Om energie te besparen zijn liquid windows ontwikkeld door onderzoekers bij de Nanyang Technological University. Het werkt door middel van een laag hydrogel tussen glazen panelen, en blokkeert zonlicht wanneer het glas warm wordt. Hierdoor kan tot 45% energie bespaard worden.  The "liquid window" material can be used for small or large pieces of glass.

SG17: ZONNESTROOM NAAR BINNEN

Energie van groot zonnepark 

Singapore heeft een overeenkomst getekend met Australië om zonnestroom op te wekken: 's werelds grootste zonnepark, de langste onderzeese pijplijn, en de grootste batterij. De pijplijn die 120 km2  aan zonnepanelen verbindt met Singapore wordt 4500 km lang. Hiermee kan vanaf ca. 2027, 20% van de bevolking van energie worden voorzien. Energie-uitwisseling verandert: van transporteren van olie en gas, naar elektronen. 

SG18: NIEUW WATER OM TE DRINKEN

Hergebruik van zee- & regenwater

Import, ontzilting van zeewater en opvang van regenwater zijn de voornaamste bronnen van drinkwater in Singapore. Daarnaast wordt afvalwater hergebruikt, als proceswater maar ook als drinkwater: tijdens droge perioden wordt dit toegevoegd aan de waterreservoirs. Marketing strategie: het werd o.a. door de overheid tot NEWater gedoopt en door bewindslieden in het openbaar gedronken.

SG19: BODEMAS VOOR STRAATMEUBILAIR

Zo kom je van je afvalas af

Singapore verbrandt 90% van het afval en Semakau eiland, waar de as wordt opgeslagen, raakt snel vol. Na eerdere succesvolle pilots om bodemas te gebruiken in o.a. straatmeubilair voeren momenteel drie bedrijven, waaronder het Nederlandse Blue Phoenix, een pilot uit om bodemas toe te passen in de aanleg van autowegen. 

SG20: MELD INFRASTRUCTUURPROBLEEM

Digitalisering voor Smart Nation

Singapore zet stevig in op digitalisering, gericht op het verder ontwikkelen van Singapore als slimme stad. Er zijn heel veel voorbeelden van nationale projecten te vinden op de speciaal ingerichte website van Smart Nation Singapore. Zo heeft de overheid de OneService app gelanceerd waarmee inwoners direct een melding kunnen maken als er een probleem is. Zoals een beschadiging in het wegdek of een verstopte drainage.  

SG21: MULTIFUNCTIONELE AANPAK DISTRICT

Integrale aanpak met digital twins

Gebiedsontwikkeling gaat multifunctioneel: slimme energie en koelingsysteem voor het gehele district.  Met het inzetten van het open digital platform op een complete digital twin voor het district kan er bijvoorbeeld worden beoordeeld of een autonoom voertuig veelvoorkomende scenario’s in het district aan zou kunnen.